Przejdź do treści

Podstawowe elementy taniego programu wms

Program do zarządzania i obsługi magazynu powinien pełnić kilka ważnych funkcji, dzięki którym kontrolowanie wszystkich procesów zachodzących w jego obrębie odbywa się w sposób efektywny, zarówno w kategorii czasu, jak i powiązanego z tą kategorią aspektu finansowego.

Program wms i stany magazynowe

wms programWiadomo, że każdy system wms musi dysponować modułem przyjęcia towaru do magazynu. Jest to tak naprawdę podstawa dla programów typu Warehouse Management System i to niezależnie od tego czy mamy na myśli prosty program magazynowy oferujący podstawowe funkcjonalności, czy też rozbudowany system wms integrujący zarządzanie magazynem na wielu różnych płaszczyznach. Wiadomo, że zarządzanie przyjęciem do magazynu musi odbywać się z uwzględnieniem specyfiki danej branży. Chodzi tutaj o różnice występujące między firmami z branży logistycznej, handlowej oraz produkcyjnej. Metody kategoryzacji produktów oraz możliwość wyodrębnienia zbiorów i podzbiorów towarów to elementy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę w czasie przyjmowaniu obiektów do zarządzanego przez program magazynu.

wms programKolejny komponent, który każdy tani wms program powinien posiadać to wydanie z magazynu. Jest to naturalna konsekwencja pierwszego ze wskazanych etapów. Wiadomo bowiem, że towar w magazynie nie jest przechowywany bez celu. Chodzi tutaj o umieszczenie towarów w konkretnym miejscu o odpowiednim czasie i w dopasowanych do niego warunkach. Dobry program magazynowy powinien w maksymalnym stopniu uwzględniać wskazane procesy i czynić je łatwiejszymi. Właśnie z tego powodu tak istotne jest wskazanie konkretnego czasu wydania towaru oraz weryfikacja podmiotu odbierającego. Powyżej wskazano dwa końcowe elementy tej części procesu logistycznego, która odnosi się do powierzchni magazynowej. Fachowe zarządzanie magazynem wymaga bardzo rzetelnego podejścia do wskazanych wcześniej tematów. Wiadomo jednak, że na dwóch końcowych etapach cały proces się nie kończy. Niezwykle istotne jest bowiem stałe kontrolowanie stanu magazynu. Bieżące stany magazynowe powinny być prezentowane w jak najbardziej przejrzysty i czytelne sposób o modyfikowalnym stopniu szczegółowości i segmentowania w oparciu o najważniejsze czynniki. Ten komponent odnosi się przede wszystkim do bieżących wartości, ale również historia przeprowadzanych transakcji to element, którego nie można pominąć.

Czasami stanowi ona odrębny moduł i ma charakter całkowicie odrębny, ale w innych przypadkach, dane historyczne mogą być dostępne w ramach opisywanego nieco wcześniej modułu kontrolowania stanów magazynowych.

Dodaj komentarz