Przejdź do treści

Dziedziny w których można wykorzystać systemy ERP

Systemy ERP można wykorzystać w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zarówno nieprodukcyjnych jak i produkcyjnych.

Systemy ERP mogą mieć zastosowanie w takich typach produkcji jak:

  • – zleceniowa (czyli wytwarzanie dóbr na zamówienie),
  • – inżynieryjna (czyli taka, w której nie tylko wytwarza się dobra ale także je konstruuje, np. ERP dla budownictwa),
  • – procesowa (czyli we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach chemicznych),
  • – usługowa (czyli w przedsiębiorstwach zajmujących się wszelkiego rodzaju usługami).

zarządzanie przez CRM

Dzięki systemom ERP możliwe jest: zwiększenie wydajności nawet o 20%, obniżenie kosztów prowadzenia działalności nawet o ponad 10%, zredukowanie zapasów magazynowych w wielu przypadkach o ponad 20%, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą możliwy jest wzrost sprzedaży nawet o ponad 10% co przyczynia się do polepszenia sytuacji przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz